Current Solar Data From NOAA Schumannresonantie Schumannresonanties zijn pieken in het ELF-deel van het elektromagnetisch spectrum, die in de aardatmosfeer voorkomen. Ze zijn in 1952 door Winfried Otto Schumann voorspeld en in de jaren 60 aangetoond.[1][2] Er wordt verondersteld dat schumannresonanties invloed uitoefenen op levende organismes, in het bijzonder op hersengolven.[3] Voortplantende ELF-golven in de

The Current solar dataRead More »

The indigenous wisdom of shamanism – in particular the Hawaiian process of Ho’oponopono – has proven to be an especially powerful tool. Ho’oponopono means “to make perfect.” It is an ancient Hawaiian practice of forgiveness and reconciliation traditionally performed by a kahuna lapa’au, a Hawaiian Huna priest, but anyone can perform the modern variation outlined

Ho’oponoponoRead More »