The Current solar data

Current Solar Data From NOAA Schumannresonantie Schumannresonanties zijn pieken in het ELF-deel van het elektromagnetisch spectrum, die in de aardatmosfeer voorkomen. Ze zijn in 1952 door Winfried Otto Schumann voorspeld en in de jaren 60 aangetoond.[1][2] Er wordt verondersteld dat schumannresonanties invloed uitoefenen op levende organismes, in het bijzonder op Lees meer…