People’s Power

Link to Extern ZeroHedge article Our Actions Are More Powerful Than We Realize David Swanson writes: Almost every [history of past activism] includes belated discoveries of the extent to which government officials were influenced by activist groups even while pretending to ignore popular pressure. These revelations can be found in the Lees meer…

The Current solar data

Current Solar Data From NOAA Schumannresonantie Schumannresonanties zijn pieken in het ELF-deel van het elektromagnetisch spectrum, die in de aardatmosfeer voorkomen. Ze zijn in 1952 door Winfried Otto Schumann voorspeld en in de jaren 60 aangetoond.[1][2] Er wordt verondersteld dat schumannresonanties invloed uitoefenen op levende organismes, in het bijzonder op Lees meer…